Aktuality

Informace k výuce od pondělí 12. 4. 2021

Od pondělí 12. dubna 2021 začne rotační výuka na 1. stupni ZŠ. V pondělí 12. dubna začne vyučování pro 1., 2. a 5. třídu. 3. a 4. třída pokračují v distanční výuce. Výuka pro 3. a 4. třídu začne od pondělí 19. dubna. 1., 2. a 5. třída se vzdělávají distančně.

více

Termín zápisu do prvního ročníku ZŠ

Zápis probíhá od 1. 4. do 26. 4. 2021. Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči.

více

Děkujeme za Vaši podporu

Vážení rodiče, velmi si ceníme Vaší podpory, kterou naší škole vyjadřujete svými dopisy, telefonáty i podpisy na petici pro zachování samostatné základní školy. Ve středu 17. 3. 2021 proběhne od 16.00 ve Slovanském domě 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice. V bodě číslo 10 se bude jednat o SPLYNUTÍ základní a mateřské školy.

více

Oznámení rodičům

Vážení rodiče, v průběhu posledních dní došlo ze strany paní starostky a pana místostarosty k hodnocení on-line výuky na naší škole formou, která je velmi neobvyklá. Bez jakéhokoliv upozornění a souhlasu pedagogů a většiny rodičů došlo k tajnému sledování pedagogů a žáků při distanční výuce.

více
Starší aktuality