Informace k výuce od pondělí 24. 5. 2021

V pondělí 24. 5. 2021 nastupují k prezenční výuce všichni žáci naší základní školy.
Vyučování probíhá podle běžného rozvrhu hodin jednotlivých tříd. 

Školní družina a školní jídelna fungují v obvyklém režimu bez omezení.

Všichni žáci se budou testovat v pondělí.
V den testování přijdou žáci z 1. stupně do školy nejpozději v 7:40 hodin a žáci z 2. stupně v 7:45 hodin

Testovat se nemusí žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.
Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
V případě pozitivního testu budou rodiče žáka neprodleně vyzváni k vyzvednutí dítěte.
 
Všichni musí mít povinně ochranu úst a nosu.

  • Zaměstnanci školy: respirátory (standardy dle MO MZd).
  • Žáci: zdravotnické roušky nebo respirátory (splňující standardy MO MZd)

 
Obědy ve ŠJ mají přihlášení strávníci automaticky přihlášené, kdo oběd nechce, musí si ho odhlásit (telefonicky 474774111, 474774112, 733285059).

Pokud budete potřebovat s něčím poradit, nebojte se nás kontaktovat.

Přejeme Vám hodně zdraví a klidné dny.

21. 5. 2021
Mgr. Dagmar Kalousková, ředitelka školy