Informace k zjištění pozitivně testovaných na COVID 19 - aktualizace

Informace k zjištění pozitivně testovaného na COVID 19 - aktualizace

Dne 13.11.2021 jsme byli opět informováni Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje (KHS ÚK) o zjištění pozitivně testovaných žáků naší školy.
Byly zahájeny úkony dle pokynu KHS ÚK.
Opatření se týkají již několika tříd a to 8.B, 7.tř. a 5.tř.
U těchto tříd bude po dobu karantény vedena distanční výuka.

Ostatní žáci budou nadále pokračovat ve vyučování za dodržení nařízených hygienických opatření.
Žádáme zákonné zástupce aby sledovali informace přes systém BAKALÁŘ.
Všichni, kteří přišli do kontaktu s pozitivně testovaným budou vyrozuměni a instruováni KHS ÚK.
Pokyny KHS ÚK budou zaslány jen třídám v karanténě, neboť se liší termíny karanténních opatření.
Pokud dojde k uzavření dalších tříd budou o této skutečnosti zákonní zástupci informováni jednak telefonicky třídním učitelem a informací přes BAKALÁŘE dle pokynu KHS.
Další podrobnosti k jednotlivým třídám pouze přes systém BAKALÁŘ.

Děkuji za spolupráci a přeji pohodový víkend.

Mgr. Ing. Jaroslav Pikal, ředitel školy