Oznámení rodičům

Vážení rodiče,
v průběhu posledních dní došlo ze strany paní starostky a pana místostarosty k hodnocení on-line výuky na naší škole formou, která je velmi neobvyklá. Bez jakéhokoliv upozornění a souhlasu pedagogů a většiny rodičů došlo k tajnému sledování pedagogů a žáků při distanční výuce. Bylo narušeno soukromí Vašich dětí i nás pedagogů. Ze strany školy nedošlo k žádnému pochybení, přístup do hodin byl umožněn některými rodiči.Tímto jednáním zřizovatel překročil své pravomoci a porušil GDPR na ochranu osobních údajů. Vzniklou situaci řešíme s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Vedení ZŠ

Přečtěte si připojenou zprávu pana místostarosty, ve které hodnotí distanční výuku na naší škole. Toto hodnocení, které poslal všem zastupitelům, dokazuje pochybení ze strany zřizovatele.

Připojená zpráva p. místostarosty v PDF [468 kb]