Příspěvek na pomůcky na školní rok 2021 - 2022

Vážení rodiče,
 
ve školním roce 2021 - 2022 budeme dětem opět bezplatně zapůjčovat učebnice na výuku z fondu učebnic, který máme v naší škole.
Pokud budou učebnice poškozeny úmyslně nebo bezohledným zacházením, bude požadovaná přiměřená finanční náhrada.
 
Škola Vám dále nabízí obstarání ostatních učebních pomůcek pro Vaše dítě.
Po zaplacení příspěvku dostane dítě tyto pomůcky ve škole (pracovní sešity, obyčejné sešity, pomůcky na pracovní činnosti a výtvarnou výchovu – čtvrtky, barevné papíry, lepidla, temperové barvy, vodové barvy, tuše atd. Žáci 7. třídy obdrží také PS na německý jazyk, který budou používat do 9. třídy.)
 
Jestliže rodiče s tímto postupem nesouhlasí, obdrží seznam a pomůcky si obstarají sami.
 
Od budoucích žáků 1., 2., 3., 4. a 5. třídy vybíráme 500,- Kč.  
Od budoucích žáků 6., 8, a 9. třídy vybíráme 550,- Kč.  
Od budoucích žáků 7. třídy vybíráme 750,- Kč.
 
Příspěvek uhraďte prosím nejpozději do 30. 6. 2021 následujícím způsobem:
  • Peníze můžete poslat po svém dítěti, které chodí do školy.
  • Peníze můžete přinést osobně do ředitelny.
  • Peníze můžete poslat na účet školy 925792329/0800, do zprávy pro příjemce napište: jméno a příjmení dítěte - pomůcky.
 
Děkujeme a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.
 
V Mikulášovicích 18. 5. 2021
Ředitelství ZŠ Mikulášovice