Zrušení ZŠ Mikulášovice k 30.6.2021

Reagujeme na záměr vedení Města Mikulášovice zrušit samostatnou ZŠ Mikulášovice.

Dopis místostarosty ze dne 22. 2. 2021:

Vážené paní ředitelky, zřizovatel má zájem vytvořit koncept školy, který bude založený na moderním způsobu řízení a moderních formách výuky. Má snahu odprostit se od starých, přežitých způsobů, usiluje o vymanění se z vlivu zastaralých vyjetých kolejí. Toho lze docílit pouze změnou celé struktury a organizace našich příspěvkových organizací. Klademe důraz na rekonstrukce školských zařízení, vytvoření novéhokonceptu uspořádání a umístění, společné plánování, úzkou spolupráci, rozvoj adalší aspekty, které povedou ke kvalitní vzdělanosti naší mládeže.

Abychom takovéhoto cíle dosáhli, oslovili jsme zástupce University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogickou fakultu a ve spolupráci s odborníky připravujeme novou koncepci naší ZŠ a MŠ. Ve výsledku dojde ke zrušení obou našich příspěvkových organizací a bude vytvořena organizace nová, která již v názvu bude reprezentovat moderní způsoby výuky a moderní přístupy vedení. Ponese název Fakultní ZŠ a MŠ v Mikulášovicích, příspěvková organizace, dojde k úzkému propojení naší příspěvkové organizace a UJEP Ústínad Labem. Studentům Pedagogické fakulty bude umožněno vykonávat potřebnépraxe, vhodným zájemcům budou po ukončení studií nabízena volná pracovní místa za maximální podpory zřizovatele. Úkolem je vybudovat v našem regionu prestižní školu.

Vaši žádost na svolání pracovní schůzky nelze akceptovat, neboť již v této věci bylo rozhodnuto a potřebné kroky k realizaci tohoto projektu byly svěřeny do rukou odborníků a následná kompetence a odpovědnost přejde na nového ředitele/ku nově vzniklého subjektu, který vzejde z VŘ.

S pozdravem a přáním hezkého dne, 
Ing. Antonín Bláha
Místostarosta

 

Zřizovatel: „...zřizovatel má zájem vytvořit koncept školy, který bude založenýna moderním způsobu řízení a moderních formách výuky.“
Vyjádření ZŠ: Naše ZŠ sleduje nové moderní metody a formy ve výuce, které následně využívá ve své pedagogické práci. Díky zasíťování školy využíváme v každé učebně při vzdělávání žáků iPADy, dataprojektory a počítače. K výuce informatiky slouží vybavená počítačová učebna. V současné době zajišťujeme distanční výuku, která je na velmi dobré úrovni. Věnujeme se pravidelně žákům s podpůrnými opatřeními, staráme se o žáky nadané, doučujeme i žáky slabé. Provádíme logopedickou prevenci. Spolupracujemes PPP a SPC Rumburk, SVP Jiříkov. Do výuky zařazujeme projektové dny. Čerpáme dotace z EU na vzdělávání (celková získaná částka – 4 057 169 Kč).

Zřizovatel: „Toho lze docílit pouze změnou celé struktury a organizace...“
Vyjádření ZŠ: Myslíme si, že změnou struktury a organizace se nic nezmění, protože obě organizace budou i nadále pracovat ve svém režimu.

Zřizovatel: „Klademe důraz na rekonstrukce školských zařízení...“
Vyjádření ZŠ: Každý rok jsme ve spolupráci se zřizovatelem svědomitě dbali na postupnou rekonstrukci obou budov, proto si myslíme, že rekonstrukce není závislá na spojení organizací.

Zřizovatel: „ ...oslovili jsme zástupce University Jana Evangelisty Purkyně v Úsơnad Labem, Pedagogickou fakultu a ve spolupráci s odborníky připravujeme novou koncepci naší ZŠ a MŠ.“
Vyjádření ZŠ: Tvorba koncepce školy je věcí ředitele ZŠ, ne zřizovatele.

Zřizovatel: „Vaši žádost na svolání pracovní schůzky nelze akceptovat, neboť již v této věci bylo rozhodnuto...“
Vyjádření ZŠ: Vedení města školu o svém záměru neinformovalo, škola neměla možnost se k záměru vyjádřit, po žádosti o schůzku byla odmítnuta.

Domníváme se, že všechny kroky, které vedou ke zrušení samostatné ZŠ, mají jediný cíl – odstranit z funkce ředitelku ZŠ.

Nesouhlasíme s tímto postupem a prosíme Vás, rodiče našich žáků, a ostatní veřejnost o podporu.

23. 2. 2021
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Mikulášovice

Originál v PDF [667 kb]