Dokumenty

ŠVP ZV Tvořivá škola pro všechny PDF [4 475 kB] 
ŠVP ŠD Tvořivá družina pro všechny PDF [508 kB]
Vnitřní řád ŠD PDF [276 kB]
Školní projekty PDF [602 kB]
Školní řád základní školy PDF [404 kB]
Pravidla pro hodnocení žáků PDF [650 kB]
Kázeňský řád PDF [226 kB]
Výtah ze školního řádu pro žáky ZŠ PDF [175 kB]
Výtah ze školního řádu pro žáky ŠD PDF [176 kB]
Výroční zpráva PDF [759 kB]
GDPR - Informace o zpracování osobních údajů PDF [628 kB]
Alergeny školní jídelny PDF [321 kB]
Žádost o uvolnění z vyučování PDF         
Žádost o uvolnění z TV PDF [184 kB]
Rozpočty a ukazatele