Zaměstnanci školy

Vedení školy

Ředitel Mgr. Dagmar Kalousková
Zástupce ředitele, vých. poradce Mgr. Libuše Laláková

Třídní učitelé

1. třída Bc. Lenka Němečková
2. třída Mgr. Anna Koděrová
3. třída Mgr. Dita Paťhová
4. třída Mgr. Marie Čiháková
4. třída Mgr. Alena Kolaříková
6.třída Vladimír Tesařík
7. A Mgr. Roman Klinger
7. B PaedDr. Jan Hybš
8. třída Ing. Robert Riedel
9. třída Mgr. Petr Pánek

Ostatní učitelé

Anglický jazyk Irena Pavlíková
Anglický jazyk Klára Kubičinová
Hudební vých., přírodověda, vlastivěda Mgr. Blanka Baranovská
Tělesná výchova Tomáš Fúsek

Vychovatelé a asistenti pedagoga

Vychovatelka ŠD Bc. Martina Doležalová
Vychovatelka ŠD, asistent pedagoga Helena Kešnerová
Vychovatelka ŠD, asistent pedagoga Jana Jandusová
Asistent pedagoga, školní asistent Jana Chroustovská
Asistent pedagoga Štěpánka Vitvarová
Asistent pedagoga, školní asistent Lenka Tlapáková

Zaměstnanci správy

Vedoucí stravování Lenka Hýblová
Kuchařka Zlatica Veverková
Kuchařka Taťána Plešingrová
Kuchařka, uklízečka Anna Nehněvajsová
Uklízečka Kateřina Grundzová
Uklízečka Yvetta Szitaiová
Domovník Pavel Veverka
Správce počítačové sítě Tomáš Samek